Krásy lesa


Když ÄlovÄ›k pÅ™ijde na hory, tak se vÄ›tÅ¡inou ubytuje a hned, pokud není unaven se vydává nÄ›kam do okolí. Když se pÅ™ed tím ubytoval, samozÅ™ejmÄ›. Taková procházka, pokud tedy nejde zrovna o těžkou horskou túru, nebo hÅ™ebenovku, rozhodnÄ› tÄ›lu prospÄ›je a také povznese jeho ducha. Jen není tÅ™eba se hnát a lovit kilometry za každou cenu, ale je tÅ™eba jít pÄ›knÄ› krokem a vnímat to, co je kolem nás. Klid lesa je balzámem na duÅ¡i. Ehm, jaksi, tedy, jak kde.  

krása lesa

Nedávno jsem psal o Pustevnách a tom, jak tam bývalo krásnÄ› a býval tam klid. Nyní je tam od rána Å™ev jako v opiÄárnÄ›, protože nÄ›kterou moudrou hlavu napadlo vybudovat v lese, ano v lese, stezku v oblacích. Což jsou vÅ¡elijaké chodníÄky a provazy mezi vÄ›tvemi stromů. UrÄené je to hlavnÄ› pro dÄ›ti a ty dávají svou radost hlasitÄ› najevo. Takže ten kravál je slyÅ¡et až na TaneÄnici a pochybuji, že by to neslyÅ¡eli hostí ubytovaní v nedalekých hotelích. Pokud zde jeÅ¡tÄ› byly nÄ›kdy zbytky zvěře, tak tu už urÄitÄ› nejsou. Zůstali jen mravenci, kterým je to fuk.  

krása lesa

Takže musíme pÅ™ipustit, že ne vÅ¡ude je les balzámem na duÅ¡i. Tady asi zrovna ne. OvÅ¡emže ty dÄ›ti za to nemohou, chovají se pÅ™irozenÄ› a kÅ™iÄí. Po hubÄ› by zasloužil spíše ten, kdo to vymyslel. Ale co, přírodu vezmi Äert, hlavnÄ› že to vynáší. A to urÄitÄ› ano, protože jsem vidÄ›l rodiny mířit přímo na onu stezku, místo aby Å¡li dále do lesa. Ten již asi není niÄím zajímavý.  

Klidné místeÄko je díky nenažranosti lidí nutno hledat. Ono jich jeÅ¡tÄ› pár zbývá, ale chce to trpÄ›livost a chodit mimo sezónu a pÅ™es týden. Jinak je to už vÅ¡ude hlava na hlavÄ›.  

NaÅ¡tÄ›stí, jak výše psáno, jsou jeÅ¡tÄ› místa, kde plno nebývá a kde se skuteÄnÄ› dá strávit celá dovolená v klidu. Nebo ne možná celá, ale její Äást. DoporuÄuji chtít okna do lesa, kde je klid a v noci je mít dokořán otevÅ™ené. Ten vzduch vám pÄ›knÄ› proÄistí plíce.