Lidová písnička patřila odedávna k životu na vesnici. Jelikož neexistovalo rádio a ani jiný sdělovací prostředek, vyráběli si lidé.