Datová schránka pro fyzické i právnické osoby

Co se týká datové schránky, není to nic jiného než nástroj, který je obdobný e-mailové adrese, kterou má v dnešní době snad každý z nás. Díky datové schránce je možné uskutečnit podání písemnosti úřadu. Zejména úřady samy doporučují veškeré své písemnosti přes datovou schránku a to jak úřadům jiným tak orgánům veřejné správy, ale i fyzickým či právnickým osobám, které též disponují datovou schránkou.
kladivo a knihy
Nejen doručení ale i podstata písemnosti přes datovou schránku je zcela plnohodnotná, jako by se jednalo o písemné doručení prostřednictvím pošty. Oproti písemné formě tato elektronická forma je mnohem rychlejší nejen při podání ale i doručení písemnosti. Stejně tak je velkou výhodou to, že se nemůže písemnost nikde ztratit, ani ji nelze nijak pozměnit apod. Je zde naprostá prokazatelnost ohledně doručení a nelze ji tak žádnou jinou cestou či způsobem obejít.
Ze zákona platí povinnost, že veškeré státní instituce, veřejné orgány či organizace nebo osoby zapsané v obchodním rejstříku musí mít datovou schránu zřízenou. Je ale možné, aby o zřízení této elektronické datové schránky požádaly i fyzické osoby, i když nemají povinnost mít datovou schránku. Je ale dobré vědět, že jakmile si ji jednou zřídíte, je důležité, abyste ji používali, to znamená alespoň přinejmenším kontrolovat obsah. Je možné si nastavit upozornění v rámci nové písemnosti ve vaší datové schránce prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
kniha a sešit na studium
Pokud byste si chtěli datovou schránku zřídit, ale nevíte kde, pak vám již brzy dáme odpověď. Požádat o zřízení lze totiž hned několika způsoby. Můžete tak učinit na kontaktním místě Czech POINT nebo pomocí formuláře. Reálné je i podání žádosti o zřízení elektronickou poštou. Musí být ale opatřeno elektronickým podpisem.
Schránka má také nějaké ty výhody ale i nevýhody. Výhoda je, že komunikace je zdarma a jedná se o nejrychlejší nástroj v rámci doručení. Fyzická osoba díky tomu může komunikovat z pohodlí domova a není potřeba chodit osobně na úřad. Určitě přináší i velkou úsporu času a financí.
Mezi nevýhody bychom mohli zařadit neustálou kontrolu v rámci vybírání datové schránky nebo omezení komunikace ohledně subjektů nemající působnost na území České republiky.

Nezařazené